Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/05/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  26.01.2018 r. do godz. 11.00

„Dostawa papieru kserograficznego dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.”– SPRAWA WSA/ZP/BA/05/2018.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-05-2018.pdf

Termin na zadawanie pytań upływa 23.01.2018r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 29.01.2018 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - papier ksero.pdf

Wersja XML