Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/01/2018

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  18.01.2018 r. do godz. 11.00

„Dostawa foteli  rehabilitacyjnych  do pracy z komputerem na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”– SPRAWA WSA/ZP/BA/01/2018

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-01-2018 .pdf

Termin na zadawanie pytań upływa 15.01.2018r.


Odpowiedzi do treści Zapytania ofertowego z dnia 12.01.2018 r.:

1. Czy istnieje możliwość zmiany  terminu dostarczenia w/w foteli po podpisaniu umowy na 30dni ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy i podtrzymuje zapis w klauzuli I ust. 3 Zapytania ofertowego - "Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w ciągu 21 dni od podpisania umowy".


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WSA-ZP-BA-01-2018.pdf

 

 

 

Wersja XML