• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia w toku ( > 30 000 Euro )

 • WSA-ZP-11/2019

  Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych przeznaczonych dla sędziów i pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
  Data publikacji: 22-10-2019 14:25
 • WSA-ZP-10/2019

  Dostawa energii elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jana Pankiewicza 4 w Warszawie.
  Data publikacji: 17-10-2019 12:46
 • WSA-ZP-09/2019

  Utrzymanie czystości w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
  Data publikacji: 12-09-2019 10:13
 • WSA-ZP-08/2019

  Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo - rekreacyjnych dla sędziów, pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ich rodzin w postaci abonamentu miesięcznego w wyznaczonych ośrodkach na terenie całego kraju, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy.
  Data publikacji: 17-07-2019 13:42
 • WSA-ZP-07/2019

  Dostawa komputerów dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
  Data publikacji: 15-05-2019 13:33
Wersja XML

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
tel. centrala: 22 553 70 00
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000