Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/45/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  09.01.2018 r. do godz. 11.00

 „Dostawa automatów stemplarskich dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w 2018 r.”–

SPRAWA WSA/ZP/BA/45/2017

XLSXZałącznik nr 1 Kosztorys ofertowy WSA-ZP-BA-45-2017.xlsx (13,24KB)

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-45-2017.pdf (484,32KB)

 

Termin na składanie zapytań upływa 05.01.2018 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - WSA-ZP-BA-45-2017.pdf (483,01KB)

Wersja XML