Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie umieszczania składu produktu na etykiecie

 

      W sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2490/16 przedmiotem skargi była decyzja Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o wymierzeniu kary pieniężnej w wysokości 50.000 złotych za wprowadzenie do obrotu wyrobów majonezowych o niewłaściwej jakości handlowej. Przyczyną wymierzenia tej kary był brak zamieszczenia na etykietach produktów informacji o dodatkach pełniących funkcje wzmacniaczy smaku w gotowym produkcie (glutaminian monosodowy E621 i 5-rybonukleotydy disodowe E635), które zawarte były w innej płynnej przyprawie użytej do produkcji majonezu.

      Wyrokiem z dnia 5 września 2017 sąd oddalił skargę, w uzasadnieniu wskazując, że prawo żywnościowe ma na celu ochronę interesów konsumentów i powinno stanowić podstawę dokonywania przez konsumentów świadomego wyboru związanego ze spożywaną przez nich żywnością. Informacja zawarta w oznakowaniu artykułu rolno-spożywczego powinna zawierać w szczególności: nazwę, dane umożliwiające identyfikację artykułu rolno-spożywczego oraz odróżnienie go od innych artykułów rolno-spożywczych. Informacje na temat żywności, także te znajdujące się na etykiecie, nie mogą wprowadzać w błąd, w szczególności co do m.in. właściwości środka spożywczego, jego charakteru, tożsamości, właściwości, składu, ilości, trwałości, kraju lub miejsca pochodzenia, metod wytwarzania lub produkcji.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawa jest przedmiotem zainteresowania medialnego.

Wersja XML