Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga! Aktualne konto dla wnoszonych opłat skarbowych od udzielonych pełnomocnictw :
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatników, konto 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


AKTUALNOŚCI
Z dniem 31 maja 2019 r. został wprowadzony obowiązek podania, w piśmie kierowanym do tut. Sądu, numeru PESEL, KRS lub REGON (art. 46 § 2 pkt 1 lit. b i c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.).


 

 • Komunikat w sprawie dotyczącej skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Puławskiej 137 oraz ul. Pięknej 49).

  sygn. akt I SA/Wa 2292/18 i I SA/Wa 1777/18 W dniu 14 stycznia 2020 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 16 października 2018 r. nr KR VI R 25/18 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji (dot. ul. Puławskiej 137) oraz skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 2 sierpnia 2018 r. nr KR II R 13/18 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji (dot. ul. Pięknej 49). czytaj dalej...
  Data publikacji: 14-01-2020 16:55
 • Komunikat w sprawie dotyczącej skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Schroegera 72).

  sygn. akt I SA/Wa 1368/18 W dniu 9 stycznia 2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył rozpoznanie sprawy, ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej dotyczącą odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Schroegera 72), do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym złożonym w dniu 8 stycznia 2020 r. przez Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu. Następny termin rozprawy zostanie wyznaczony z urzędu. czytaj dalej...
  Data publikacji: 09-01-2020 13:27
 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów WSA w Warszawie.

  Uchwała Nr 1/2/2019 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powstrzymania się od opiniowania i przedstawienia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Treść uchwały
  Data publikacji: 16-12-2019 15:07
 • Podsumowanie programu "Edukacja Sądowa" za rok 2019.

  Brak opisu obrazka
  W roku 2019, w ramach programu "Edukacja Sądowa", Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odwiedzili uczniowie z 18 szkół.  W ostatnich przeprowadzonych w tym roku spotkaniach, w dniach 18 i 25 listopada 2019 r. oraz 4 i 10 grudnia 2019 r., wzięli udział uczniowie I klasy XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie, uczniowie VI klasy Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Brzechwy w Warszawie, uczniowie VI klasy Szkoły Podstawowej nr 211 z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie. czytaj dalej...
  Data publikacji: 12-12-2019 13:20
 • Uchwała Kolegium WSA w Warszawie z 9 grudnia 2019 r.

  Uchwała Nr 1/9/2019 Kolegium Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2019 r. Treść Uchwały
  Data publikacji: 09-12-2019 15:25
Wersja XML