• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu górne (BIP)
Menu prawe (BIP)

AKTUALNOŚCI


Z dniem 31 maja 2019 r. został wprowadzony obowiązek podania, w piśmie kierowanym do tut. Sądu, numeru PESEL, KRS lub REGON (art. 46 § 2 pkt 1 lit. b i c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.).


 • Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (dot. ul. Lutosławskiej 9 oraz Jagiellońskiej 27).

  sygn. akt I SA/Wa 1712/18 oraz I SA/Wa 1724/18 W dniu 6 sierpnia 2019 r. zostały rozpoznane, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, skargi na decyzję Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich dotyczącą ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Lutosławskiej 9) oraz wydania decyzji z naruszeniem prawa (dot. ul. Jagiellońskiej 27). czytaj dalej...
  Data publikacji: 06-08-2019 19:15
 • Komunikat w sprawach dotyczących skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej (Pl. Defilad 1).

  W dniu 27 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznawał sprawy o sygn. akt: I SA/Wa 1702/17 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 4 sierpnia 2017 r., nr R 3/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia użytkowania wieczystego (dot. Pl. Defilad 1) oraz I SA/Wa 1770/17 ze skarg na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 4 sierpnia 2017 r., nr R 3/17 w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego (dot. Pl. Defilad 1). Sprawy te zostały w dniu dzisiejszym odroczone z uwagi na brak potwierdzenia odbioru zawiadomienia o terminie rozprawy od jednej ze stron postępowania. Nowy termin rozpraw zostanie wyznaczony z urzędu.
  Data publikacji: 27-06-2019 11:46
 • Po raz drugi Sąd odroczył rozpoznanie spraw dotyczących odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Twardej 8/12 i 10.

  sygn. akt I SA/Wa 1331/17 i I SA/Wa 1333/17 W dniu 13 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznawał sprawy: ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 10 lipca 2017 r., nr R 2/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Twardej 10) oraz ze skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej z 10 lipca 2017 r., nr R 1/17 w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (dot. ul. Twardej 8/12). czytaj dalej...
  Data publikacji: 14-06-2019 14:06
 • Komunikat w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 462/19.

  Komunikat w związku z internetowymi publikacjami jakie ukazały się po ogłoszeniu wyroku z 5 czerwca 2019 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 462/19 (m.in. na stronach internetowych: Tygodnika POLITYKA, Wyborcza.pl i TVN24). Treść komunikatu...
  Data publikacji: 14-06-2019 14:00
 • Wizyta uczniów Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 280 w Warszawie.

  DSC00562.jpeg
  W dniu 12 czerwca 2019 r., w ramach programu „Edukacja sądowa”, uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej z oddziałami integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie wzięli udział w specjalnie przygotowanej symulacji rozprawy sądowej.   czytaj dalej...
  Data publikacji: 12-06-2019 12:32

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
tel. centrala: (22) 553 70 00
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000