Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawach skarg na bezczynność partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość
w przedmiocie udostępnienia informacji o wyciągach i historii rachunków bankowych partii.

 

       W dniu 12 grudnia 2017 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargi Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska na bezczynność partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość (PIS) w przedmiocie rozpoznania wniosków o udostępnienie informacji publicznej (sygn. akt II SAB/Wa 394/17 i II SAB/Wa 395/17). Wnioskodawca domagał się w szczególności kserokopii wyciągów i historii rachunków bankowych partii za listopad 2016 r., oraz za rok 2017 r., do dnia wykonania wniosku.

       Sąd wyrokami z dnia 12 grudnia 2017 r.,  zobowiązał w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, partię polityczną  Prawo i Sprawiedliwość  do rozpatrzenia  wniosków   Stowarzyszenia  Sieć  Obywatelska  Watchdog  Polska,  z  dnia  20  czerwca  2017 r.,  o udostępnienie powyższych informacji. Sąd stwierdził również, że bezczynność partii nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i zasądził na rzecz skarżącego zwrot kosztów postepowania sądowego.

Wyroki te nie są prawomocne.

Sprawy są przedmiotem zainteresowania medialnego.

Wersja XML