Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie odmowy udostępnienia informacji przez Ministra Sprawiedliwości

 

       Wyrokiem z 17 października 2017 r., sygn. akt II SAB/Wa 774/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zobowiązał Ministra Sprawiedliwości do rozpoznania wniosku z 5 października 2016 r., Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska w zakresie udostępnienia dokumentów wytworzonych w związku  ze skróceniem delegacji sędziego Justyny Koski-Janusz do Sądu Okręgowego w Warszawie.

W ocenie Sądu, wskazane dokumenty, nie mają charakteru wewnętrznego, gdyż obejmują oficjalną korespondencję między Departamentem Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości a podmiotem zewnętrznym jakim jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie. Korespondencja ta jako dotycząca publicznych zadań i kompetencji wskazanych podmiotów, stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 i art. 6 ust 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 ze zm.). Tak więc Minister Sprawiedliwości w dacie wniesienia skargi do Sądu, jak również w dacie wyrokowania pozostał w bezczynności względem wniosku Stowarzyszenia z 5 października 2016 r.

Sąd zaś oddalił skargę Stowarzyszenia w zakresie bezczynności Ministra Sprawiedliwości w udostępnieniu kopii anonimowego pisma z 20 sierpnia 2016 r., które wpłynąło do Biura Poselsko – Senatorskiego Posła na Sejm RP Zbigniewa Ziobry i Senatora RP Jacka Włosowicza w Kielcach.

Pismo to, jako że nie zostało podpisane przez nadawcę, stanowi anonim, zaś treść anonimów w świetle art. 1 ust. 1 i art. 6 ust 1 u.d.i.p., nie posiada waloru informacji publicznej.

      Wyrok nie jest prawomocny.

      Sprawa jest przedmiotem zainteresowania medialnego.

Wersja XML