Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie odmowy nabycia z mocy prawa przez Teatr Wielki Operę Narodową w Warszawie części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Moliera 8 w Warszawie.

 

Wyrokiem z dnia 29 listopada 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 143/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w przedmiocie  odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu znajdującego się
w Warszawie przy ul. Moliera 8.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał że skarżącemu nie przysługiwało prawo ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu z uwagi na niespełnienie wymogu z art. 202 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147), który to przepis określa iż nabycie przez państwowe instytucje kultury użytkowania wieczystego gruntów z mocy prawa, uzależnione jest od  zarządzania gruntem w dniu 5 grudnia 1990r. i w dniu wejścia w życie powyższej ustawy.

Wyrok nie jest prawomocny.

Wersja XML