Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-16/2017

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU XIV DO DYREKTYWY 2014/24/UE, O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ 750 000 EURO.
Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym.

Termin składania ofert 12.12.2017 r. do godz.11:00.

Termin na składanie zapytań do treści postępowania upływa 05.12.2017 r. do godz. 24.00.  


Ogłoszenie o zamówieniu - Specyfikacja - publikacja z dn. 28.11.2017r

PDFSpecyfikacja USŁUGI POCZTOWE 2018.pdf

 

Formularz asortymentowo-cenowy - Załącznik Nr 2 do Specyfikacji

XLSXFormularz asortymentowo-cenowy.xlsx

 

Formularze ofertowe do Specyfikacji w formacie word

DOCXFormularze ofertowe do Specyfikacji.docx


Wyjaśnienia i modyfikacje Specyfikacji - 08.12.2017 

PDFWyjaśnienia i modyfikacje treści SPECYFIKACJI 08.12.2017.pdf


Informacja z otwarcia ofert 12.12.2017 

PDFinformacja z otwarcia ofert 12.12.2017.pdf


Informacja o udzieleniu zamówienia - 31.12.2017 

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia 31.12.2017.pdf

Wersja XML