Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skarg na uchwały Rady m.st. Warszawy
w sprawie wyboru burmistrza i zastępców burmistrza w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

 

      W dniu 21 listopada 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznał skargi Krzysztofa Zygrzaka, Jakuba Gręziaka i Radosława Kulikowskiego (sygn. akt II SA/Wa 1187/17, II SA/Wa 1188/17 i II SA/Wa 1189/17) na uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2015 r. stwierdzające nieważność uchwał Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z 26 stycznia 2015 r. o odwołaniu i wyborze burmistrza i zastępcy burmistrza dzielnicy, oraz skargę Krzysztofa Zygrzaka (sygn. akt II SA/Wa 393/17) na uchwałę Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2016 r. o wyborze Burmistrza Dzielnicy Bemowo. Sąd wyrokami z dnia 21 listopada 2017 r. stwierdził, że zaskarżone uchwały zostały wydane z naruszeniem prawa oraz zasądził na rzecz skarżących zwrot kosztów postępowania sądowego.

Sprawy są przedmiotem zainteresowania medialnego.

 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/798F9C48C1

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B6AC4B4D69

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D00CDC6D8D

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/167C1E292A

Wersja XML