Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/42/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  30.11.2017 r. do godz. 11.00

„Zakup i wdrożenie modułu do centrali telefonicznej KAPSCH dla WSA w Warszawie ul. Jasna 2/4." - SPRAWA WSA/ZP/BA/42/2017.

PDFZapytanie ofertowe WSA-ZP-BA-42-2017.pdf (555,16KB)

Termin na składanie zapytań upływa 27.11.2017 r.


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - WSA-ZP-BA-42-2017.pdf (471,99KB)

Wersja XML