Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego
o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

 

      W dniu 22 lutego 2017 r., do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga (…) Spółki z.o.o., na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 01 lutego 2017 r., utrzymującą w mocy decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z 29 lipca 2015 r., w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (…). Spór w sprawie koncentruje się wokół interpretacji przepisów dotyczących określenia liczby aptek, prowadzonych przez jednego przedsiębiorcę. Zgodnie z art. 99 ust. 3 pkt 2 i 3 prawa farmaceutycznego (Dz.U z 2016 poz. 2142 ze zm.) zezwolenia na prowadzenie apteki nie wydaje się, jeżeli podmiot ubiegający się o zezwolenie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa oraz jeżeli podmiot jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.

      Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt VI SA/Wa 417/17.

      W dniu 16 listopada 2017 r., tut. Sąd po zamknięciu rozprawy odroczył termin ogłoszenia orzeczenia na dzień 28 listopada 2017 r., godz. 12:45, sala A, ul. Pankiewicza 4 Warszawa.

Wersja XML