Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowień Komisji Weryfikacyjnej o wymierzeniu grzywny

 

W dniu dzisiejszym, na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, zostały rozpoznane kolejne sprawy dotyczące stwierdzenia niedopuszczalności wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowień Komisji Weryfikacyjnej o wymierzeniu grzywny, a mianowicie sprawa o sygn. akt:

Wyroki te są nieprawomocne. Strony mogą zaskarżyć powyższe orzeczenia wnosząc skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Wersja XML