Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat dotyczący kolejnych spraw wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną

 

W dniu dzisiejszym, na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, zostały rozpoznane kolejne sprawy dotyczące wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną, a mianowicie sprawa o sygn. akt:

·         I SA/Wa 1349/17 ze skargi na postanowienie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa z dnia 29 czerwca 2017 r. nr R 2/17 o ukaraniu Prezydenta m.st. Warszawy grzywną w wysokości 3000 zł za nieuzasadnione niestawiennictwo przed Komisją na rozprawie w dniu 29 czerwca 2017 r. w sprawie dotyczącej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 lipca 2014 r. nr 319/GK/DW/2014. W sprawie tej Sąd wyrokiem z 16 listopada 2017 r. w pkt 1 uchylił zaskarżone postanowienie oraz w pkt 2 zasądził od Komisji Weryfikacyjnej na rzecz Prezydenta m.st. Warszawy kwotę 580 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego;

·         I SA/Wa 1350/17 ze skargi na postanowienie Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa z dnia 13 lipca 2017 r., nr R 8/17 o ukaraniu Prezydenta m.st. Warszawy grzywną w wysokości 3000 zł za nieuzasadnione niestawiennictwo przed Komisją na rozprawie w dniu 13 lipca 2017 r. w sprawie dotyczącej decyzji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 października 2012 r., nr 454/GK/DW/2012 oraz z dnia 15 listopada 2012 r., nr 496/GK/DW/2012. W sprawie tej Sąd wyrokiem z 16 listopada 2017 r. w pkt 1 uchylił zaskarżone postanowienie oraz w pkt 2 zasądził od Komisji Weryfikacyjnej na rzecz Prezydenta m.st. Warszawy kwotę 580 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego;

Sąd rozpoznający w/w sprawy podzielił argumentację wyrażoną w uzasadnieniu rozstrzygnięcia w sprawie o sygnaturze I SA/Wa 1355/17.

Wyroki te są nieprawomocne. Strony mogą zaskarżyć powyższe orzeczenia wnosząc skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML