Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie wyroku wydanego w sprawie ze skargi na bezczynność partii politycznej Platforma Obywatelska w przedmiocie udostępnienia informacji o wydatkach w ramach Funduszu Eksperckiego od 2010 r.

 

      Wyrokiem z dnia 17 października 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 734/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zobowiązał w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, partię polityczną Platforma Obywatelska (PO)  do rozpatrzenia  wniosku  Stowarzyszenia  Sieć Obywatelska Watchdog Polska,  z dnia 09 sierpnia 2016 r., o udostępnienie informacji publicznej o wydatkach poniesionych w ramach Funduszu Eksperckiego od 2010 r. Wnioskodawca domagał się w szczególności określenia przedmiotu wydatku, kwoty, z kim dana umowa została zawarta, na czyją rzecz dokonano zapłaty, daty zawarcia umowy oraz daty dokonania zapłaty. Sąd stwierdził również, że bezczynność partii nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa i zasądził na rzecz skarżącego kwotę 100 złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Wyrok nie jest prawomocny.

 

Wersja XML