Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie stwierdzenia niedopuszczalności wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od postanowień Komisji Weryfikacyjnej o wymierzeniu grzywny

 

W dniu dzisiejszym, Sąd po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym spraw o sygn. akt I SA/Wa 1604/17 i I SA/Wa 1606/17 ze skarg Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienia Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa z dnia 20 lipca 2017 r. i z dnia 1 sierpnia 2017 r., nr R 1/17, stwierdzające niedopuszczalność wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy,

Wyrok ten jest nieprawomocny. Stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia, będzie przysługiwała możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wersja XML