Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie  działając  zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa w, które wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz.U. poz.729) posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego 
z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego.

Jednostki    zainteresowane    przejęciem   składników   majątku   proszone   są   o  złożenie   do  dnia  20 listopada 2017r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie wskazanych składników majątku, który należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 19 kwietnia 2017 r ( Dz.U. poz.729)

O podziale majątku decydować będzie  kolejność otrzymanych wniosków.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Administracyjno  –Gospodarczego :

Jacek Wdowiarski tel. 22 5964456
oraz
Paweł Szymański tel. 600890097.

Szczegółowy wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego zawiera  załączniki nr 1 .

PDFZałacznik do ogłoszenia.pdf (195,25KB)

Wersja XML