Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-15/2017

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych przeznaczonych dla sędziów i pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Termin składania ofert 22.11.2017 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 16.11.2017  r. 


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 10.11.2017 

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 614469-N-2017 z dnia 2017-11-10 r..pdf (186,26KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz DOSTAWA KART PRZEDPŁACONYCH 2017.pdf (960,93KB)

 

Formularze ofertowe do SIWZ w formacie word 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (55,95KB)


Informacja z otwarcia ofert 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (362,80KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 01.12.2017 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01.12.2017.pdf (283,75KB)

 

 

 

Wersja XML