Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia.

 

       W dniu 27 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu po rozpoznaniu wniosku o wyłączenie sędziego Marka Wroczyńskiego ze składu orzekającego w sprawie ze skargi Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 czerwca 2017 r. Nr LEX-I.4102.4.2017 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia, postanowił oddalić wniosek o wyłączenie sędziego Marka Wroczyńskiego.

W ocenie Sądu, skarżący nie wykazał we wniosku zaistnienia okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego.

Postanowienie jest nieprawomocne.  W dniu 05 grudnia 2017 r., wpłynęło zażalenie na to orzeczenie. Akta sprawy w dniu 19 grudnia 2017 r., zostały przekazane do Naczelnego Sądu Administracyjnego, celem rozpoznania zażalenia.

 

Treść postanowienia w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Wersja XML