Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia.

W dniu 25 października 2017 r. odbyła się rozprawa w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 658/17 ze skargi Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z 29 czerwca 2017 r. nr LEX-I.4102.4.2017 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Radomia.

W sprawie tej, z uwagi na złożony na rozprawie przez pełnomocnika skarżącego wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Marka Wroczyńskiego, Sąd postanowił rozprawę odroczyć. Wniosek ten zostanie rozpoznany przez Sąd na posiedzeniu niejawnym.

Nowy termin rozprawy zostanie wyznaczony po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy o wyłączenie sędziego.

Wersja XML