Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat prasowy w sprawie I SA/Wa 446/17

     Wyrokiem z dnia 28 września 2017r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt I SA/Wa 446/17 Wojewódzki  Sad  Administracyjny  w  Warszawie  uchylił   decyzję  Wojewody  Mazowieckiego  z  dnia  19 stycznia 2017 r.  nr 249/2017   uchylającą   decyzję  Prezydenta  m.st.  Warszawy  z  8 lipca  2016r.  nr 210/GK/DW/2016 o odmowie przyznania odszkodowania za nieruchomość położoną w Warszawie w rejonie obecnych ulic Książęcej/Smolnej/Kruczkowskiego. Sąd uznał, że Wojewoda Mazowiecki naruszył przepis art. 30 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego na skutek czego pozbawiono jedną ze skarżących udziału w postępowaniu drugoinstancyjnym. Skargę drugiej ze skarżących Sąd oddalił z uwagi na brak interesu prawnego.  
    
     Wyrok nie jest prawomocny.

Wersja XML