Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej (dotyczącej Siennej 29).

 

     W dniu 12 października 2017 r., do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga na decyzję Komisji do Spraw Usuwania Skutków Prawnych Decyzji Reprywatyzacyjnych Dotyczących Nieruchomości Warszawskich, Wydanych z Naruszeniem Prawa (Komisja Weryfikacyjna) z 04 sierpnia 2017 r., nr R 3/17 uchylającą decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z 03 lutego 2012 r., nr 69/GK/DW/2012 i odmawiającą ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (Sienna 29). Decyzja ta została zaskarżona w części, to jest w pkt 2, w której Komisja odmówiła ustanowienia prawa użytkowania wieczystego.

     Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1702/17 oraz aktualnie znajduje się na etapie wykonywania zarządzeń wstępnych.

Wersja XML