Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie postanowień tymczasowych rozstrzygających wnioski Prezydenta m. st. Warszawy o wstrzymanie postanowień  Komisji Weryfikacyjnej o ukaraniu grzywną.

 

 

Po rozpoznaniu (w sprawach o sygn. akt I SA/WA 1349/17 i I SA/Wa 1355/17) na posiedzeniach niejawnych wniosków Prezydenta m.st. Warszawy o wstrzymanie wykonania zaskarżonych postanowień w sprawach ze skarg Prezydenta m. st. Warszawy na postanowienia Komisji Weryfikacyjnej z dnia 25 lipca 2017 r. oraz z dnia 29 czerwca 2017 r. o ukaraniu grzywną – tutejszy Sąd postanowieniami z dnia 12 i 13 października 2017 r. odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonych postanowień (skany postanowień poniżej).

Jak wynika z pisemnych uzasadnień Sądu, strona skarżąca nie uprawdopodobniła przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonych postanowień. Sąd nie dopatrzył się ewentualnych trudności dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego a tym samym potencjalnej niemożliwości wykonywania ustawowych zadań z powodu realizacji wymierzonej grzywny. W istocie grzywna w wysokości 3.000 zł. jest świadczeniem, którego zwrot jest możliwy, z uwagi na jego pieniężny charakter.

Postanowienia wydane przez Sąd w przedmiocie odmowy wstrzymania są rozstrzygnięciami tymczasowymi (wstępnymi) a nie rozstrzygającymi sprawę ukarania grzywną co do istoty. Merytoryczne rozstrzygnięcie tych spraw nastąpi na posiedzeniach niejawnych w trybie uproszczonym w dniu 25 października 2017 r. (w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1355/17) i w dniu 16 listopada 2017 r. (w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 1349/17). 


  PRZEWODNICZĄCA
  WYDZIAŁU INFORMACJI SĄDOWEJ
  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
  w Warszawie

  Sędzia WSA Joanna Kube

PDFPostanowienie_12_10_2017.PDF

PDFPostanowienie_13_10_2017.PDF

Wersja XML