Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skargi na decyzję Komisji Weryfikacyjnej

 

            W dniu 28 września 2017 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kolejna skarga na decyzję Komisji do Spraw Usuwania Skutków Prawnych Decyzji Reprywatyzacyjnych Dotyczących Nieruchomości Warszawskich, Wydanych z Naruszeniem Prawa (Komisja Weryfikacyjna), a mianowicie skarga Miasta Stołecznego Warszawy oraz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta m.st. Warszawy na decyzję z 10 lipca 2017 r., nr R 1/17 uchylającą w całości decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z 25 czerwca 2014 r., nr 246/GK/DW/2014 i odmawiającą ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dot. nieruchomości położonej przy ul. Twardej 8/12, w zakresie uzasadnienia decyzji. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1605/17.

W w/w sprawie Sąd podejmuje obecnie czynności mające na celu sprawdzenie czy zostały uzupełnione braki formalne.

Wersja XML