Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną

 

            W dniu 28 września 2017 r. wpłynęły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na postanowienia Komisji do Spraw Usuwania Skutków Prawnych Decyzji Reprywatyzacyjnych Dotyczących Nieruchomości Warszawskich, Wydanych z Naruszeniem Prawa (Komisja Weryfikacyjna):

·         skarga Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie z 1 sierpnia 2017 r. o stwierdzeniu niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ukarania Prezydenta m.st. Warszawy grzywną w wysokości 3.000 zł. za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną 13 lipca 2017 r. na rozprawie w sprawie o sygn. akt R 8/17. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1602/17;

·         skarga Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie z 1 sierpnia 2017 r. o stwierdzeniu niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ukarania Prezydenta m.st. Warszawy grzywną w wysokości 3.000 zł. za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną 29 czerwca 2017 r. na rozprawie w sprawie o sygn. akt R 2/17. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1603/17;

·         skarga Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie z 1 sierpnia 2017 r. o stwierdzeniu niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ukarania Prezydenta m.st. Warszawy grzywną w wysokości 3.000 zł. za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną 29 czerwca 2017 r. na rozprawie w sprawie o sygn. akt R 1/17. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1604/17;

·         skarga Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie z 20 lipca 2017 r. o stwierdzeniu niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy ukarania Prezydenta m.st. Warszawy grzywną w wysokości 3.000 zł. za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną 29 czerwca 2017 r. na rozprawie w sprawie o sygn. akt R 1/17. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1606/17.

Wersja XML