Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skargi na postanowienie Komisji Weryfikacyjnej

                  W   dniu   21  września  2017 r.  wpłynęła   do   Wojewódzkiego   Sądu   Administracyjnego  w  Warszawie   skarga   na  postanowienie Komisji  do  Spraw Usuwania Skutków Prawnych Decyzji Reprywatyzacyjnych Dotyczących Nieruchomości Warszawskich, Wydanych z Naruszeniem Prawa (Komisja Weryfikacyjna) z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie o sygn. R 10/17 w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej postanowienia Komisji Weryfikacyjnej z 22 czerwca 2017 r. ustanawiającego zakaz zbywania lub obciążania nieruchomości położonej  w Warszawie  przy  ul. Poznańskiej 14.
Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1519/17.

  W sprawie tej Sąd podejmuje obecnie czynności mające na celu usunięcie braków formalnych.

Wersja XML