Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie wymierzenia grzywny Prezydentowi m.st. Warszawy za niestawiennictwo przed Komisją Weryfikacyjną

             W dniu 11 i 12 września 2017 r. wpłynęły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na postanowienia Komisji do Spraw Usuwania Skutków Prawnych Decyzji Reprywatyzacyjnych Dotyczących Nieruchomości Warszawskich, Wydanych z Naruszeniem Prawa (Komisja Weryfikacyjna):

·         skarga Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie z 29 czerwca 2017 r. o ukaraniu grzywną w wysokości 3.000 zł. za niestawiennictwo przed Komisją na rozprawie 29 czerwca 2017 r. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1348/17 (11 września 2017 r. – data wpływu do Sądu);

·         skarga Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie z 29 czerwca 2017 r. o ukaraniu grzywną w wysokości 3.000 zł. za niestawiennictwo przed Komisją na rozprawie 29 czerwca 2017 r. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1349/17 (11 września 2017 r. – data wpływu do Sądu);

·         skarga Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie z 13 lipca 2017 r. o ukaraniu grzywną w wysokości 3.000 zł. za niestawiennictwo przed Komisją na rozprawie 13 lipca 2017 r. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1350/17 (11 września 2017 r. – data wpływu do Sądu);

·         skarga Prezydenta m.st. Warszawy na postanowienie z 25 lipca 2017 r. o ukaraniu grzywną w wysokości 3.000 zł. za niestawiennictwo przed Komisją na rozprawie 29 czerwca 2017 r. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1355/17 (12 września 2017 r. – data wpływu do Sądu).

Przewidywany termin rozpoznania powyższych spraw to IV kwartał 2017 r.

 

 

Wersja XML