Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie skarg na decyzje Komisji Weryfikacyjnej

             W dniu 8 września 2017 r. wpłynęły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzje Komisji do Spraw Usuwania Skutków Prawnych Decyzji Reprywatyzacyjnych Dotyczących Nieruchomości Warszawskich, Wydanych z Naruszeniem Prawa (Komisja Weryfikacyjna):

·         skarga Miasta Stołecznego Warszawy oraz Macieja M. na decyzję z 10 lipca 2017 r., nr R 2/17 uchylającą w całości decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z 29 lipca 2014 r., nr 319/GK/DW/2014 i odmawiającą ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dot. nieruchomości położonej przy ul. Twardej 10 (obecnie: ul. Twarda 8/12). Sprawy te zostały zarejestrowane pod sygn. akt I SA/Wa 1331/17 oraz I SA/Wa 1332/17;

·         skarga Macieja M. na decyzję z 10 lipca 2017 r., nr R 1/17 uchylającą w całości decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z 25 czerwca 2014 r., nr 246/GK/DW/2014 i odmawiającą ustanowienia prawa użytkowania wieczystego dot. nieruchomości położonej przy ul. Twardej 8/12. Sprawa ta została zarejestrowana pod sygn. akt I SA/Wa 1333/17.

W w/w sprawach Sąd podejmuje obecnie czynności mające na celu usunięcie braków formalnych.

Wersja XML