Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-10/2017

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Termin składania ofert 27.09.2017 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 135 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 06.09.2017  r. 


Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2017/S 156-323527 z dn. 17.08.2017 

PDFOgłoszenie o zamówieniu z dn. 17.08.2017 nr 2017-OJS156-323527-pl.pdf (151,44KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ dostawa sprzętu komputerowego 2017.pdf (1,21MB)

 

Załącznik Nr 4 do SIWZ (JEDZ) zip

ZIPZałacznik Nr 4 do SIWZ.zip (13,19KB)

 

Załącznik Nr 6A do SIWZ 

DOCZałącznik Nr 6A do SIWZ.doc (94,50KB)

 

Załącznik Nr 6AA do SIWZ 

PDFZałącznik Nr 6AA do SIWZ.pdf (590,60KB)

 

Załącznik Nr 6B do SIWZ 

DOCZałącznik Nr 6B do SIWZ.doc (89,00KB)

 

Załącznik Nr 6BB do SIWZ 

PDFZałącznik Nr 6BB do SIWZ.pdf (334,10KB)

 

Załącznik Nr 6C do SIWZ 

DOCZałacznik Nr 6C do SIWZ.doc (74,50KB)

 

Formularze ofertowe do SIWZ (format word)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (55,49KB)


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ - 07.09.2017 

PDFWyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ 07.09.2017.pdf (221,13KB)

Zmodyfikowany i ujednolicony Załącznik Nr 6A do SIWZ wersja 1.1. z dn. 07.09.2017 

DOCXZałącznik Nr 6A do SIWZ wersja 1.1. z dn. 07.09.2017.docx (38,64KB)


Informacja z otwarcia ofert - 27.09.2017

PDFinformacja z otwarcia ofert 27.09.2017.pdf (383,87KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.10.2017 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.10.2017.pdf (2,04MB)

Wersja XML