Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-10/2017

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Termin składania ofert 27.09.2017 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 135 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 06.09.2017  r. 


Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2017/S 156-323527 z dn. 17.08.2017 

PDFOgłoszenie o zamówieniu z dn. 17.08.2017 nr 2017-OJS156-323527-pl.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ dostawa sprzętu komputerowego 2017.pdf

 

Załącznik Nr 4 do SIWZ (JEDZ) zip

ZIPZałacznik Nr 4 do SIWZ.zip

 

Załącznik Nr 6A do SIWZ 

DOCZałącznik Nr 6A do SIWZ.doc

 

Załącznik Nr 6AA do SIWZ 

PDFZałącznik Nr 6AA do SIWZ.pdf

 

Załącznik Nr 6B do SIWZ 

DOCZałącznik Nr 6B do SIWZ.doc

 

Załącznik Nr 6BB do SIWZ 

PDFZałącznik Nr 6BB do SIWZ.pdf

 

Załącznik Nr 6C do SIWZ 

DOCZałacznik Nr 6C do SIWZ.doc

 

Formularze ofertowe do SIWZ (format word)

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ - 07.09.2017 

PDFWyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ 07.09.2017.pdf

Zmodyfikowany i ujednolicony Załącznik Nr 6A do SIWZ wersja 1.1. z dn. 07.09.2017 

DOCXZałącznik Nr 6A do SIWZ wersja 1.1. z dn. 07.09.2017.docx


Informacja z otwarcia ofert - 27.09.2017

PDFinformacja z otwarcia ofert 27.09.2017.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.10.2017 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.10.2017.pdf

Wersja XML