Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-08/2017

Stały serwis i utrzymanie w gotowości urządzeń drukujących wraz sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Termin składania ofert 23.08.2017 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 16.08.2017  r. 


Ogłoszenie o zamówieniu nr 565474-N-2017 z dnia 2017-08-08 r.

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 565474-N-2017 z dnia 2017-08-08 r.pdf (199,12KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ serwis drukarek 2016-2021.pdf (1,60MB)

 

Formularze ofertowe w formacie word

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (69,66KB)


Wyjaśnienia i zmiany SIWZ - 18.08.2017 (UWAGA - zmieniono Załącznik Nr 1 do SIWZ który załącza się poniżej) 

PDFWyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ 18.08.2017.pdf (293,75KB)

 

Zmieniony i ujednolicony Załącznik Nr 1 do SIWZ - wer.1.1. (7 str).

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ wer. 1.1. z dn. 18.08.2017.docx (37,38KB)


Informacja z otwarcia ofert 23.08.2017 

PDFinformacja z otwarcia ofert 23.08.2017.pdf (149,63KB)


Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego - 29.08.2017 

PDFInformacja o uniewaznieniu postepowania przetargowego 29.08.2017.pdf (277,58KB)

Wersja XML