• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu górne (BIP)
Menu prawe (BIP)

WSA-ZP-09/2017

Zakup usługi dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla sędziów, pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ich rodzin w postaci abonamentu miesięcznego w wyznaczonych ośrodkach na terenie całego kraju, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy

Termin składania ofert 10.08.2017 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin na składanie zapytań do treści SIWZ upływa 07.08.2017  r. 


Ogłoszenie o zamówieniu nr 560607-N-2017 z dnia 2017-08-01 r.

PDFOgłoszenie o zamówieniu UZP 01.08.2017.pdf

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSiwz zakup usług sportowo rekreacyjnych 2017.pdf

 

Formularze ofertowe w formacie word

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx


Modyfikacje SIWZ - 07.08.2017r. 

PDFModyfikacja SIWZ 07.08.2017.pdf


Informacja z otwarcia ofert  - 10.08.2017 r. 

PDFinformacja z otwarcia ofert 10.08.2017.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 18.08.2017 r. 

PDFInformacja wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4
tel. centrala: (22) 553 70 00
NIP: 525-22-83-365
REGON: 015608709
Konto bankowe: 96 10101010 00781022 31000000