Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-07/2017

Dostawa energii elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Pankiewicza 4

Termin składania ofert 07.07.2017 r. do godz.11:00.

Termin składania ofert 11.07.2017 r. do godz.11:00.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 135 000 euro.
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin na składanie zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia upływa 04.07.2017 r.  


Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 30.06.2017 r. 

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 542617-N-2017 z dnia 2017-06-30.pdf (169,00KB)

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PDFSIWZ dostawa energii Pankiewicza 4.pdf (926,71KB)

 

Formularze ofertowe 

DOCXFormularze ofertowe do SIWZ.docx (35,35KB)


Wyjaśnienia treści SIWZ - 04.07.2017 

PDFWyjaśnienia treści SIWZ 04.07.2017.pdf (1,37MB)


Zmiana treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 500002249-N-2017- 05.07.2017

(uwaga - termin składania ofert wyznaczono na 11.07.2017) 

PDFZmiana treści SIWZ 05.07.2017.pdf (2,02MB)


Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ - 07.07.2017 

PDFWyjaśnienia treści SIWZ 07 07 2017.pdf (4,96MB)


Informacja z otwarcia ofert - 11.07.2017 

PDFinformacja z otwarcia ofert 11.07.2017.pdf (1,37MB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 01.08.2017

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (406,52KB)

Wersja XML