Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/21/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  29.06.2017r. do godz. 11.00

„Remont schodów zewnętrznych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”– SPRAWA WSA/ZP/BA/21/2017

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-21-2017.pdf (770,51KB)

PDFOpis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5.pdf (3,67MB)

DOCXFormularze ofertowe.docx (38,59KB)


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - WSA-ZP-BA-21-2017.pdf (485,72KB)

Wersja XML