Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-06/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU XIV DO DYREKTYWY 2014/24/UE, O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ 750 000 EURO.

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zakup usługi hotelowo - gastronomicznej, na potrzeby organizacji konferencji szkoleniowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w dniach 13-15 listopada 2017 r.

Termin składania ofert 14.06.2017 r. do godz.11:00.

Termin na składanie zapytań do treści postępowania upływa 12.06.2017 roku do godz. 14.00.  


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne opublikowane w dn. 06.06.2017 

PDFSPECYFIKACJA SZKOLENIE 13-15.11.2017.pdf (843,96KB)

 

Formularze ofertowe 

DOCXFormularze ofertowe do specyfikacji.docx (42,19KB)


Informacja z otwarcia ofert - opublikowane w dn. 19.06.2017 

PDFzawiadomienie z otwarcia ofert 19.06.2017.pdf (565,86KB)


Informacja o udzieleniu zamówienia - 03.07.2017 r. 

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia 03.07.2017.pdf (342,81KB)

Wersja XML