Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/14/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  08.06.2017r. do godz. 11.00

  Dostawa urządzeń, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji budynku Wydziału VIII  w Radomiu  , ul. Słowackiego 7”– SPRAWA WSA/ZP/BA/14/2017.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-14-2017.pdf

PDFklimatyzacja rzuty kondygnacji.pdf


Odpowiedzi do treści Zapytania ofertowego:

1 Czy jest możliwość złożenia oferty na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych dla budynku Sądu Administracyjnego innego producenta niż Fujitsu?

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzeń klimatyzacyjnych innego producenta niż Fujitsu. Zamawiający posiada urządzenia tej firmy w budynku  i chce utrzymać ujednolicony system serwisowy w zakresie przeglądów i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych.


Zmiana treści Opisu Przedmiotu Zamówienia w dniu 01.06.2017r.:

W załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego stanowiący Opis przedmiotu zamówienia,  w ust. 2 pkt. 1 lit. b uchyla się treść: 

„jednostka wewnętrzna  –   ASYG09LMCA (moc chł./grz.   2,5/3 kW) - 8 szt.”,

uchylonej treści nadaje się następującą treść:

b) jednostka wewnętrzna  –   ASYG07LMCA (moc chł./grz.   2,0/2,7 kW) - 6 szt.

c) jednostka wewnętrzna  –   ASYG09LMCA (moc chł./grz.   2,5/3 kW) - 2 szt.

Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

 


PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - WSA-ZP-BA-14-2017.pdf


PDFInformacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - WSA-ZP-BA-14-2017.pdf

Wersja XML