Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/11/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 21.04.2017r. do godz. 11.00

  „Dostawa i wymiana akumulatorów do  UPS w budynku Wydziału VIII  WSA w Warszawie  zlokalizowanego  w Radomiu, ul. Słowackiego 7.”– SPRAWA WSA/ZP/BA/11/2017

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-11-2017.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 25.04.2017r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wsa-zp-ba-11-2017.pdf

Wersja XML