Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/10/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  04.04.2017r. do godz. 11.00

„Przegląd wraz z konserwacją urządzeń klimatyzacji miejscowej typu SPLIT zainstalowanych w budynku użytkowanym przez WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4”

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-10-2017.pdf

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 05.04.2017r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wsa-zp-ba-10-2017.pdf

Wersja XML