Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/08/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  31.03.2017r. do godz. 11.00

„Przegląd i konserwacja węzła cieplnego w budynku użytkowanym przez WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4.”– SPRAWA WSA/ZP/BA/08/2017.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-8-2017.pdf


Odpowiedzi do treści Zapytania ofertowego:

1.Pytanie  dotyczy  załącznik nr 1 pkt. 2.6 " wykonać płukanie wymienników" - płukanie chemiczne czy wodą?

   Wymienniki należy wypłukać wodą.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 03.04.2017r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wsa-zp-ba-08-2017.pdf

Wersja XML