Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/06/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 30.03.2017r. godz. 11.00

 „Dostawa i wymiana akumulatorów do  UPS w budynku Wydziału VIII  WSA w Warszawie  zlokalizowanego  w Radomiu, ul. Słowackiego 7.

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-6-2017.pdf


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pn.: „Dostawa i wymiana akumulatorów do  UPS w budynku Wydziału VIII  WSA w Warszawie  zlokalizowanego  w Radomiu  , ul. Słowackiego 7.”- SPRAWA WSA/ZP/BA/06/2017  informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia.

W postępowaniu została złożona jedna oferta. Oferta nie spełnia warunku Zamawiającego - brak autoryzacji do serwisowania UPS, oferta została odrzucona. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie. 

Wersja XML