Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości Plac Defilad w Warszawie (Chmielna 70)

 

            W dniu 2 i 3 marca 2017 r. wpłynęły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dwie skargi na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów stwierdzającą przejście na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w Warszawie, Plac Defilad (dawna ul. Chmielna 70) i zostały zarejestrowane pod sygn. akt I SA/Wa 341/17 i I SA/Wa 349/17.

            Minister Rozwoju i Finansów stwierdził przejście na rzecz Skarbu Państwa 2/3 części prawa własności nieruchomości położonych w Warszawie, Plac Defiald (dawna ul. Chmielna 70) stanowiących poprzednio własność Jana Henryka H.M. Organ stwierdził ponadto, że utrata własności nieruchomości obejmuje również w odpowiednim zakresie uprawnienia do ustanowienia praw rzeczowych na podstawie dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279).

            W sprawach tych termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.

 

 

 

Wersja XML