Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/07/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert:  23.03.2017r. do godz. 11.00

„Sukcesywna dostawa filtrów do central wentylacyjnych i wentylatorów kanałowych dla  potrzeb WSA w Warszawie”

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-7-2017.pdf


Odpowiedzi do treści Zapytania ofertowego:

1. Jaki rodzaj ramy filtrów kieszeniowych  wymaga Zamawiający (metal, tworzywo) oraz jaka jest wymagana grubość ramy (20 mm, 25 mm)?

Zamawiający dopuszcza dowolny materiał, grubość ramy 25 mm.


 2.Czy w przypadku filtrów kieszeniowych ilość kieszeni ma zostać dobrana na podstawie normy PN-EN 779 ?

Zamawiający wymaga dobrania ilości kieszeni w filtrach kieszeniowych zgodnie z  normą  PN-EN 779.


  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 23.03.2017r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wsa-zp-ba-07-2017.pdf

Wersja XML