Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA-ZP-03/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU XIV DO DYREKTYWY 2014/24/UE, O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ 750 000 EURO.

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zakup usługi hotelowo- gastronomicznej, na potrzeby organizacji konferencji szkoleniowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w dniach 5-7 czerwca 2017r.

Termin składania ofert 15.03.2017 r. do godz.11:00.

Termin na składanie zapytań do treści postępowania upływa 13.03.2017 roku do godz. 14.00.  


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne opublikowane w dn. 09.03.2017 

PDFszkolenie 05-07.06.2017.pdf

 

Formularze ofertowe w formacie word 

DOCXFormularze ofertowe.docx


Informacja z otwarcia ofert 15.03.2017 

PDFzawiadomienie z otwarcia ofert 15.03.2017.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.03.2017 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.03.2017.pdf


Informacja o udzieleniu zamówienia 24.03.2017

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia 24.03.2017.pdf

Wersja XML