Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/04/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert: 09.03.2017 r.

„Dostawa materiałów biurowych i czystościowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie"

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-4-2017 .pdf

XLSZałacznik Nr 2 do Zapytania ofertowego WSA-ZP-BA-04-2017.xls


Odpowiedzi do treści Zapytania ofertowego|:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie artykułów równoważnych w tych pozycjach
gdzie wymienione są nazwy produktów?

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie artykułów równoważnych, w tych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdzie wymienione są nazwy produktów. Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów  ustawy Prawo zamówień publicznych.


2. Czy w poz. 82  formularza cenowego  -  papier toaletowy  op.8 rolek  mamy wycenić 1500 opakowań ( 12 tys. rolek) czy 1500 rolek ?

W pozycji 82 kosztorysu ofertowego, Zamawiający wskazuje 1500 opakowań po 8 rolek papieru toaletowego.
 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 10.03.2017r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WSA-ZP-BA-04-2017.pdf

Wersja XML