Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat w sprawie złożonego przez MKiDN zażalenia dotyczącego połączenia muzeów.

Strona archiwalna

 

Komunikat w sprawie złożonego przez MKiDN zażalenia dotyczącego połączenia muzeów.

 

7 lutego 2017 r. zostało złożone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zażalenie na postanowienie tut. Sądu z 30 stycznia 2017 r. wydane w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2411/16, którym to Sąd wstrzymał wykonanie zaskarżonego zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy.

Akta sprawy wraz z ww. zażaleniem zostały przekazane 14 marca 2017 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego.


PDFZażalenie MKiDN.pdf

Wersja XML