Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku Skarbu Państwa w, które wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz.U. poz.729)   posiada zbędne składniki majątku ruchomego  z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego.

Jednostki zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie do dnia

01 lutego 2018 r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie wskazanych składników majątku, który należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2017 r ( Dz.U. poz.729)  

O podziale majątku decydować będzie kolejność otrzymanych wniosków.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Administracyjno–Gospodarczego :

Jacek Wdowiarski tel. 22 5537862

oraz

Paweł Szymański tel. 600890097.

 

Szczegółowy wykaz zbędnych składników majątku ruchomego zawieraja załącznik nr 1.

PDFzałacznik do ogłoszenia samochody.pdf

Wersja XML