Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

 

 

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie działając zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania

składnikami rzeczowymi majątku ruchomego , w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114,poz.761 z późniejszymi zmianami)  posiada zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego

 z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej.

Jednostki budżetowe zainteresowane przejęciem składników majątku proszone są o złożenie
do dnia 09 lutego 2017 r. pisemnego wniosku o nieodpłatne przekazanie wskazanych składników majątku, który należy kierować do Dyrektora Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na adres:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa.

Wniosek powinien zawierać elementy i dokumenty wymienione w § 38 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 maja 2010 r.(Dz. U. Nr 114 poz. 761 z późniejszymi zmianami ).

O podziale majątku decydować będzie  kolejność otrzymanych wniosków.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Oddziału Administracyjno –Gospodarczego :
Jacek Wdowiarski tel. 22 5964456 
oraz 
Paweł Szymański tel. 600890097.

Szczegółowy wykaz zużytych składników majątku ruchomego zawiera załącznik nr.1

PDFzałacznik nr 1 do ogłoszenia o zuzytych skladnikach.pdf

Wersja XML