Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WSA/ZP/BA/01/2017

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Termin składania ofert 13.01.2017 r.

„Dostawa foteli rehabilitacyjnych do pracy z komputerem na potrzeby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie”

PDFZAPYTANIE OFERTOWE WSA-ZP-BA-1-2017.pdf


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 17.01.2017r. 

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - fotele.pdf

Wersja XML